XXIV Konferencja Programowa STO
„STO dla niepodległej i demokratycznej RP”

Szczecin, 26-28 października 2018r.

 

Piątek, 26.10.2018r.

1000 - 1400 Wizyta studyjna i obiad - SSP nr 1 im. Noblistów Polskich STO w Szczecinie,
ul. Tomaszowska 1.
1430 - 1600 Przejazd części uczestników autokarem z lotniska.
1600 - 1700 Rejestracja uczestników - Teatr Lalek „Pleciuga”, Szczecin, Plac Teatralny 1.
1700 - 1900 Uroczyste rozpoczęcie konferencji - Teatr Lalek „Pleciuga” (sala widowiskowa):
  - przywitanie gości - Marzena Ukraińska, dyrektor SSP nr 1 im. Noblistów Polskich STO
i Dariusz Florczak, prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 7 STO w Szczecinie,
  - wystąpienia zaproszonych osób,
  - wystąpienie Zygmunta Puchalskiego, prezesa STO,
  - wykład inauguracyjny dr. hab. Małgorzaty Machałek*, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego*
pt. Kształcenie obywatelskie w polskiej szkole 1918 - 2018”,
  - występ artystyczny - Jedyna na STO.
1900 - 1930 Przejazd do hotelu Radisson Blu Hotel, Plac Rodła 10; zameldowanie; czas wolny.
od 2030 Uroczysta kolacja (restauracja hotelowa).

Sobota, 27.10.2018r.

700 - 845 Śniadanie (restauracja hotelowa).
900 - 1030 Wykład: dr Marek Skała** - Jak być liderem - techniki przywództwa, angażowania i motywacji (sala Norwid I - II).
1030 - 1100 Przerwa kawowa.
1100 - 1230 STO dla demokratycznej i niepodległej RP:
  - historia - Zdzisław Bednarek - nauczyciel Zespołu Szkół STO im. J. Słowackiego w Krakowie,
  - wyzwania - Zygmunt Puchalski, prezes STO,
  - dyskusja (sala Norwid I - II).
1230 - 1330 Fundusze europejskie w szkołach Społecznego Towarzystwa Oświatowego*** –  Robert Uklański, Instytut Rynku Elektronicznego
1345 - 1445 Lunch (restauracja hotelowa).
1500 - 1700 Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - zwiedzanie Filharmonii oraz dedykowany Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu koncert kameralny SZCZECIN BRASS QUINTET w Sali Symfonicznej (obowiązuje strój nieformalny).
1715 - 1800 Wykład c.d. dr Marek Skała** - Jak być liderem - techniki przywództwa, angażowania i motywacji.
1815 - 1945 Wyzwania dla STO. Formułowanie wniosków.
1945 - 2015 Kolacja (restauracja hotelowa).
2015 - ∞ Rozmowy wieczorne (piętro XI).
Konsultacje dotyczące możliwości korzystania przez szkoły STO z funduszy europejskich *** - Robert Uklański, Instytut Rynku Elektronicznego.

Niedziela, 28.10.2018r.

700 - 830 Śniadanie (restauracja hotelowa).
900 - 930

„Jak wprowadzić zmianę w formach kształcenia” – wprowadzenie do warsztatów w szkole (sala Norwid I-II) – dr Witold Kołodziejczyk, członek ZG STO

930 - 1030 Podsumowanie konferencji – Zygmunt Puchalski, prezes STO, oraz władze STO (sala Norwid I-II).
1030 - 1100 Przerwa kawowa. Wymeldowanie z hotelu.
1100 - 1115 Przejazd autokarem do szkoły.
1115 - 1215 Warsztaty w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich STO w Szczecinie – zastosowanie nowych technologii w praktyce.
1115 - 1215 Zwiedzanie autokarem Szczecina z przewodnikiem (alternatywnie do warsztatów w szkole).
1230 - 1300 Przejazd autokarem na lotnisko/dworzec PKP/PKS.

* dr hab. Małgorzata Machałek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych US oraz dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Edukacji. Zajmuje się historią najnowszą (po 1945 r.) oraz dydaktyką historii. Współred. m.in. prac:  Edukacja obywatelska w szkole. Teoria i praktyka (2011), Obywatelski Komitet Porozumiewawczy „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie. Powstanie i działalność od marca do czerwca 1989 roku (2014).

** dr Marek Skała, właściciel i dyrektor firmy szkoleniowej MEGALIT – Instytut Szkoleń. Zrobił doktorat z zakresu autorskich technik szkolenia menedżerów. Od 17 lat prowadzi szkolenia dla firm z motywacji, przywództwa, negocjacji, PR, technik rozwoju i coachingu. W szkoleniach wykorzystuje swoje dodatkowe umiejętności np. w dziedzinie nurkowania (Master Scuba Diver) oraz doświadczenia przewodnika górskiego. Jest członkiem Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą.

Program konferencji w formacje PDF.